Friday, January 13, 2012

TY Isang Minutong Smile


"Ang isang minutong pagngiti ng mga labi mo ay katumbas ng animnapung segundong pagtibok ng puso ko."

Maraming salamat dito IMS.. Nawa ay makapagbigay pa kayo ng mas maraming 
ngiti sa bawat tao sa mundo.

Kung gusto nyo ng shirt.. Maaari kayong umorder. 
May damit ka na.. Nakatulong ka pa! 
SAN KA PA???

Grow your own gnome