Wednesday, October 19, 2011

Mabuhangin sa Anawangin!


NAMAN! Kabuhangin lang sa ANAWANGIN.
Mai-rhyme lang!

COMMENT OFF! 2 Post na lang.

No comments: