Monday, July 4, 2011

LIMA na... Ano na??????????

Limang taon na din pala ang nakakalipas mula ng bigyan ako ng ikalawang buhay ni BRO.

Ikalawang buhay na aking ipinangakong ilalaan na lamang sa paggawa ng kabutihan para sa aking kapwa.
Ikalawang buhay na ipinangakong ilalayo ang sarili sa dilim na dulot ng hagupit ng nakaraan.Sa kasalanang tila hindi kayang ubusin ng katulad kong nilalang.

Subalit isa lamang akong TAO. Isang nilalang na hirap umiwas sa hamon ng mga pagsubok, at hamon ng pagkakataon.

Kaya naman ano na ang nangyari sa ikalawang buhay na ipinagkaloob sa akin?

Ito ay tila hindi ko pa nabibigyan ng hustisya.
Ang mga pangakong aking nabitawa'y tila liliparin na lamang ng hangin at patuloy ng aanurin ng sang katubigan.

Sana'y di pa huli ang lahat.

Sana'y maituwid ko pa ang mga pagkakamaling aking nagawa. Sana'y mapatawad pa nya ako. Sana'y pagbigyan pa ako ni BRO.